Yours je spoločnosť zameraná na grafický dizajn.

V roku 2019 sme dostali ponuku vytvoriť pre  yours logo a identitu spoločnosti. Logo a jeho prvky sa mali používať prevažne na internete, tzn. mali byť responzívne a použiteľné na rôznych obrazovkách.
Žltá – inšpirácia
Čierna – exkluzivita

Stanislav Hujo

grafický dizajnér

spoločnosti URS, s. r. o.

„Pre náš internetový projekt vytvorili yours.sk kreatívny komunikačný koncept od tvorby loga, key vizuálu až po web. Komunikácia s yours bola na jednotku a spolupráca s nimi bola pre nás prínosom. Plná spokojnosť.“